Kontakt

Ing. Tomáš Kinczer

tomaskinczer@gmail.com

Katedra hydrotechniky

Stavebná fakulta
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Miesto konania konferencie:

Hotel Sorea Regia
Kráľovské údolie 6
811 02 Bratislava
Slovenská republika
25. - 27.09.2018 (utorok ~ štvrtok)

Miesto konania konferencie