O konferencii

“Konferencia sa skončila. Tešíme sa na Hydroturbo 2020.”

Medzinárodná konferencia s vyše 40-ročnou tradíciou

Zameriava sa na oblasť prevádzky, konštrukcie a vývoja vodných turbín. Na konferencii Hydroturbo, ktorá má najdlhšiu tradíciu v oblasti hydroenergetiky v strednej Európe, sa každý druhý rok pravidelne stretávajú špičkoví odborníci z oblasti vodných strojov a dodávatelia týchto zariadení s prevádzkovateľmi vodných elektrární, aby sa podelili o nové poznatky a skúsenosti získané z praxe i výskumu.

Miesto konania:

Hotel Sorea Regia
Kráľovské údolie 6, 811 02, Bratislava
Slovenská republika

Termín konania:

25.09 2018 - 27.09.2018
(utorok ~ štvrtok)

Témy konferencie:

  • Technologické zariadenia v hydroenergetike
  • Výskum a nové trendy v hydroenergetike
  • Prevádzka a ekonomika vodných stavieb s hydroenergetickým využitím
  • Využívanie veľkých vodných stavieb pre energetické účely
  • Alternatívne zdroje vodnej energie, životné prostredie

Prihlásiť sa na konferenciuThank you for attending our conference. Hope you enjoyed lectures as well as accompanying program and we are looking forward to meeting with you on Hydroturbo 2020, which will be organized by ČEZ, a.s. in Czech republic.

Hydroturbo, international conference about water energy

Hydroturbo is international conference, held every 2 years, with more than 40 year tradition aimed at operation and construction of hydro-power plants and also on research and development of hydro turbines. This conference, the oldest one in hydroenergetics in middle Europe, provides opportunity for experts from development and distribution to meet with experts from operation environment and exchange experiences, tips and discuss related topics. This year, 24th conference will take place on 25th – 27th September of 2018 at hotel Sorea Regia in Bratislava, capitol of Slovak republic.

Venue of conference:

Hotel Sorea Regia
Kráľovské údolie 6, 811 02, Bratislava
Slovak republic

Date of conference:

25.09 2018 - 27.09.2018
(Tuesday ~ Thursday)

Main topics of conference:

  • Technological equipment in hydroenergy
  • Research and new trends in hydroenergetics
  • Operation and economy of hydroenergetic structures
  • Operation of large water structures for energy production purposes
  • Alternative sources of water energy, environment
Sign up for conference


Instructions for full articles

Dear participant, deadline for full articles is 29.06.2018. Please, write your full articels into Articles Template, which can be downloaded from below and send it to mail tomaskinczer@gmail.com

Articles Template


Instructions for payment

Dear participant. To pay conference fee, please download “Conference Fee” document. There, you will find conference bank account and all informations needed to pay. Also, please fill second page of “Conference Fee” document and send it to mail tomaskinczer@gmail.com, so we can pair payment with participant and send you invoice.

Conference fee


Instructions for authors

Please, while writing your abstract, follow instructions stated in document below. For abstracts use given template. Deadline for abstracts is 30.3.2018.

Download instructions for authors Download abstract template
Ing. Tomáš Kinczer

tomaskinczer@gmail.com

Hlavní organizátori konferencie:

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, STAVEBNÁ FAKULTA
www.svf.stuba.sk

Main conference organizer:

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
www.svf.stuba.sk

Facebook stránku

konferencie Hydroturbo
www.facebook.com/HydroturboV prípade otázok a dotazov

nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese tomaskinczer@gmail.com

Kontakt