Pre autorov

“Konferencia sa skončila. Tešíme sa na Hydroturbo 2020.”

Príspevky prezentujúcich účastníkov si môžete stiahnuť z linku nižšie. Budú k dispozícii na stiahnutie do konca roka 2018.

Stiahnuť prezentácie príspevkov

Prosím pozor, prezentácie majú cca 400 MB.

Pre autorov

Z konferencie Hydroturbo 2018 si účastníci odniesli dva zborníky. Tlačený zborník abstraktov s prideleným ISBN bol súčasťou konferenčnej tašky, digitálny zborník článkov v plnej dĺžke (bez ISBN/ISSN) bol na USB tiež v konferenčnej taške. Digitálny zborník si môžete stiahnuť aj z linku nižšie a bude k dispozicii do konca roka 2018.

Zborník článkov v plenej dĺžke

Články

Články v plnej dĺžke, tak ako abstrakty, zasielajte mailom do 29.06.2018 na mail tomaskinczer@gmail.com.

Články prosím vpisujte do templateu, ktorý si môžete stiahnuť nižšie


Abstrakty

Abstrakty zasielajte mailom do 13.04.2018. Abstrakty vpisujte do predpripraveného vzorového Word dokumentu. Abstrakty budú sumarizované do tlačeného zborníka abstraktov, články potom do digitálneho zborníka.Všetky dôležité pokyny pre vypracovanie abstraktov nájdete v PDF nižšie.
Dôležité termíny:

13.04.2018 (piatok) uzávierka abstraktov
4.5.2018 (piatok) oznámenia o akceptovaní článkov
15.06.2018 (piatok) zaplatenie vložného – do 15.06. zvýhodnená výška, po 15.06.2018 plná výška
29.06.2018 (piatok) uzávierka článkov
06.07.2018 (piatok) zverejnenie predbežného programu konferencie
31.08.2018 (piatok) zverejnenie aktualizovaného programu konferencie
25.-27.09.2018 (utorok ~ štvrtok) konferencia Hydroturbo 2018
Ing. Tomáš Kinczer

tomaskinczer@gmail.com

Hlavní organizátori konferencie:

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, STAVEBNÁ FAKULTA
www.svf.stuba.sk

Main conference organizer:

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
www.svf.stuba.sk

Facebook stránku

konferencie Hydroturbo
www.facebook.com/HydroturboV prípade otázok a dotazov

nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese tomaskinczer@gmail.com

Kontakt