Pre autorov

Pre autorov

Články

Články v plnej dĺžke, tak ako abstrakty, zasielajte mailom do 29.06.2018 na mail tomaskinczer@gmail.com.

Články prosím vpisujte do templateu, ktorý si môžete stiahnuť nižšie

Template na články
Abstrakty

Abstrakty zasielajte mailom do 13.04.2018. Abstrakty vpisujte do predpripraveného vzorového Word dokumentu. Abstrakty budú sumarizované do tlačeného zborníka abstraktov, články potom do digitálneho zborníka.

Stiahnuť vzor pre abstrakty

Všetky dôležité pokyny pre vypracovanie abstraktov nájdete v PDF nižšie.

Stiahnuť pokyny pre autorov


Dôležité termíny:

13.04.2018 (piatok) uzávierka abstraktov
4.5.2018 (piatok) oznámenia o akceptovaní článkov
15.06.2018 (piatok) zaplatenie vložného – do 15.06. zvýhodnená výška, po 15.06.2018 plná výška
29.06.2018 (piatok) uzávierka článkov
06.07.2018 (piatok) zverejnenie predbežného programu konferencie
31.08.2018 (piatok) zverejnenie aktualizovaného programu konferencie
25.-27.09.2018 (utorok ~ štvrtok) konferencia Hydroturbo 2018
Hlavní organizátori konferencie:

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, STAVEBNÁ FAKULTA
www.svf.stuba.sk

Main conference organizer:

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
www.svf.stuba.sk

Facebook stránku

konferencie Hydroturbo
www.facebook.com/HydroturboV prípade otázok a dotazov

nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese tomaskinczer@gmail.com

Kontakt