Pre sponzorov

“Konferencia sa skončila. Tešíme sa na Hydroturbo 2020.”

V rámci konferencie HYDROTURBO 2018 si Vám dovoľujeme ponúknuť možnosť prezentácie Vašej spoločnosti:

A: Reklamné balíčky

A1: 230 €

 • zverejnenie loga Vašej spoločnosti v zborníku konferencie – potrebné objednať do 01.06.2018
 • letáky k dispozícií na stoloch v priestoroch konania konferencie – letáky dodá objednávateľ tejto formy reklamy

A2: 450 €

 • umiestnenie loga Vašej spoločnosti na webových stránkach konferencie, vrátane odkazov na webové stránky spoločnosti
 • distribúcia propagačných materiálov Vašej spoločnosti všetkým účastníkom konferencie – propagačné materiály dodá objednávateľ tejto formy reklamy
 • umiestnenie loga Vašej spoločnosti na spoločnom paneli sponzorov umiestnenom v konferenčnej miestnosti – zaistí organizátor – potrebné objednať do 01.06.2018

A3: 900 €

 • umiestnenie loga Vašej spoločnosti na webových stránkach konferencie, vrátane odkazov na webové stránky spoločnosti
 • zverejnenie farebnej prezentácie o rozmere A4 v zborníku konferencie – potrebné objednať do 01.06.2018
 • zverejnenie loga Vašej spoločnosti v zborníku konferencie – potrebné objednať do 01.06.2018
 • distribúcia propagačných materiálov Vašej spoločnosti všetkým účastníkom konferencie
 • umiestnenie reklamného panelu Vašej spoločnosti v konferenčnej miestnosti
 • umiestnenie loga Vašej spoločnosti na spoločnom paneli sponzorov umiestnenom v konferenčnej miestnosti – zaistí organizátor – potrebné objednať do 01.06.2018
 • v cene tohto balíčka je zahrnutý aj konferenčný poplatok za 1 účastníka

B: Ďalšie možnosti reklamy resp. komerčnej prezentácie

B1: 300 €

 • zverejnenie farebnej prezentácie o rozmere A4 v zborníku konferencie (potrebné objednať do 01.06.2018)

B2: 200 €

 • zverejnenie čiernobielej prezentácie o rozmere A4 v zborníku konferencie (potrebné objednať do 01.06.2018)

B3: 350 €

 • umiestnenie reklamného panelu v konferenčnej miestnosti (reklamný panel dodá objednávateľ tejto formy reklamy)

C: Individuálny sponzoring – podľa dohody

C1: sponzoring coffee breaku

 • krátka reklamná prezentácia firmy počas coffee breaku + panel s označením sponzora umiestnený v priestore coffee breaku (panel dodá objednávateľ)

C2: sponzoring rautu

 • reklamná prezentácia firmy počas rautu + panel s označením sponzora umiestnený v miestnosti, kde sa bude konať raut + krátky prejav zástupcu spoločnosti (panel dodá objednávateľ)

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Bližšie informácie:
Ing. Tomáš Kinczer
Katedra hydrotechniky
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Email: tomaskinczer@gmail.com
Web: www.hydroturbo.sk

Ing. Tomáš Kinczer

tomaskinczer@gmail.com

Hlavní organizátori konferencie:

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, STAVEBNÁ FAKULTA
www.svf.stuba.sk

Main conference organizer:

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
www.svf.stuba.sk

Facebook stránku

konferencie Hydroturbo
www.facebook.com/HydroturboV prípade otázok a dotazov

nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese tomaskinczer@gmail.com

Kontakt