Prihláška

“Konferencia sa skončila. Tešíme sa na Hydroturbo 2020.”

Platba vložného:

Vložné prosím uhraďte na nižšie uvedený bankový účet a zároveň vyplňte tlačivo Platba vložného a zašilte ho mailom na adresu tomaskinczer@gmail.com.

Prosím pozor !!! Správne vyplnené tlačivo spolu s jeho zaslaním sú nevyhnutné kroky na vystavenie daňového dokladu o zaplatení vložného.

Prosím Pozor !!! Vložné prosím uhrádzajte výhradne v mene EUR [€].

Tlačivo platba vložného si stiahnite nižšie.

Identifikačné údaje organizátora konferencie:

Zhotoviteľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Katedra:

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Katedra hydrotechniky
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Bankové spojenie:

IBAN: SK74 8180 0000 0070 0008 4162
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Pri platbe vložného prosím použite nasledujúci variabilný symbol:

VS: 0122000118
KS: 0308
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Poplatky – vložné:

plná výška po 15.06.2018 230 € vrátane DPH
zvýhodnená výška do 15.06.2018 200 € vrátane DPH
študentská výška 150 € vrátane DPH

Prihláška

Na konferenciu je možné prihlásiť sa prostredníctvom mailu.

  • stiahnite si prihlasovací formulár
  • vyplňte údaje
  • zašlite ho prosím na email tomaskinczer@gmail.com s predmetom Hydroturbo 2018 – Vaše priezvisko.

Tešíme sa na vaše príspevky a účasť na konferencii.Ing. Tomáš Kinczer

tomaskinczer@gmail.com

Hlavní organizátori konferencie:

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, STAVEBNÁ FAKULTA
www.svf.stuba.sk

Main conference organizer:

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
www.svf.stuba.sk

Facebook stránku

konferencie Hydroturbo
www.facebook.com/HydroturboV prípade otázok a dotazov

nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese tomaskinczer@gmail.com

Kontakt